Het project

SEE project
STEM Engagement Europe Project
STEM = Science, Technology, Engineering en Mathematics

Het STEM Engagement Europe project is een consortium van partners onder leiding van Zlinsky kraj met als partners Galway Technical Institute uit Ierland, SES13-19 Limited uit Engeland, Koning Willem I College uit Nederland en Cappadocië Education Academy Association uit Turkije. De partners hebben ruime ervaring in Europese onderwijsprogramma’s en projecten. De partners zien STEM promotie en ontwikkeling in het beroepsonderwijs als een belangrijke manier van het aanpakken van de werkloosheid. STEM promotie kan bijdragen aan de economische ontwikkeling in het algemeen en in het bijzonder het aanpakken van ongelijkheid voor jonge vrouwen, minderheden en mensen met een handicap.

De startdatum van het project is 2015/01/09 en de duur is 24 maanden.

Waarom willen we meer aandacht voor STEM in Europa?
De Europese Commissie heeft in haar beleid “Betere competenties voor de 21ste eeuw: en een agenda voor Europese samenwerking op schoolgebied” benoemd. Hiervoor zijn er drie belangrijke gebieden die moeten veranderen in de scholen van Europa om jongeren volledig uit te rusten voor het leven in de eenentwintigste eeuw:
1. Focus op het geven van de competenties aan alle leerlingen die zij nodig hebben voor het leven in onze snel veranderende kennismaatschappij. Dit geldt ook voor modernisering curricula, leermaterialen, lerarenopleiding, en de beoordeling daarvan. 2. Inzet van de scholen om hoge kwaliteit leren voor elke leerling te bieden. Het gaat om het verbeteren van het eigen vermogen op school systemen en ondersteuning voor leerlingen met speciale behoeften. 3. De kwaliteit van leerkrachten en personeel. Dit zal meer en een hogere kwaliteit van de lerarenopleiding vereisen; effectiever aanwerving van leraren; en hulp voor schoolleiders om zich te concentreren op het verbeteren van het leren.

We hebben het gebrek aan kennis bij jongeren geïdentificeerd als een belemmering voor de toegang tot een STEM carrière waarmee deze jongeren bij kunnen dragen aan de economische groei in Europa. Jonge vrouwen in het bijzonder zijn benadeeld. Momenteel vrouwen maken minder dan 10% van de technische sector. Meer dan de helft van de Europese ondernemingen wordt geconfronteerd met het gebrek aan werknemers met technische opleidingen. Studenten beschouwen STEM velden als “vuil, moeilijk en vermoeiend”. Houding van de leraren op technische scholen, verveling en veel theorie ontmoedigen leerlingen voor verdere STEM studies
De huidige beschikbaarheid van STEM afgestudeerden voor werkgevers is vrij laag en veel organisaties blijven zitten met geen andere keuze dan STEM afgestudeerden te importeren uit het buitenland. Personeel in het beroepsonderwijs ontbreekt vaak de vaardigheden en tools om dit aan te pakken.

Het doel van dit programma is om STEM en daarmee verband houdende carrièreverloop in de partnerlanden te bevorderen door het verbeteren van de kennis en vaardigheden van het personeel.

De doelstellingen zijn
• uitwisseling van good practises van de partnerlanden door bezoek in de betreffende landen.
• een website bouwen van good practises, waarop lesmateriaal, landelijke links en mogelijkheden voor STEM activiteiten in beeld gebracht worden
• een reeks van lesmateriaal te produceren in elk STEM gebied
• het personeel te scholen in elk partnerland met een kenniscomponent
• om impact te krijgen op loopbaankeuzes van studenten in het beroepsonderwijs

Het project wordt afgesloten met een slotconferentie in Turkije die gericht zal zijn op een zo breed mogelijke verspreiding die wordt bijgewoond door afgevaardigden van alle partners, evenals een breed scala van uitgenodigde personen.